Hem

Vi fortsätter verka för en egen cricketplan i Halmstad. Vi har träffat Halmstad kommun vid flera tillfällen och det finns konkreta förslag som nu behandlas. Men det kommer att ta tid så det gäller att ha tålamod.........

Så fort vi har nyheter om projektet lägger vi ut det på hemsidan. (2020.01.29/Peter F)

Halmstad Cricket Club driver projektet för att åstadkomma en egen cricketplan i Halmstad. Projektgruppen består av Peter Fjällman (projektledare), John Sjölin (hederspresident HCC) samt Rabid Mehmood vice ordförande i HCC.

Australien vs England World Cup 2015 MCG/Melbourne. Kanske något i denna stilen för Halmstad..............foto: Peter Fjällman 

Telefon nr till

Peter Fjällman

070-765 83 30


Det var med stor besvikelse som HCC mottog beskedet från styrgruppen för SM veckan 2020 att cricketen är inte med på programmet. För HCC hade det inte bara varit ett ypperligt tillfälle att visa upp sporten för närvarande åskådare och via televisionen, utan även en möjlighet att få ut vårt budskap om en egen permanent spelplats. Motivet från styrgruppen angavs vara avsaknaden av lämplig spelplats, vilket känns lite märkligt då vi idag spelar i elitserien på Halmstad Arena och dessutom visat upp en skiss på hur det kunde se ut på Söndrums IP 2020. En press release har skickats ut om HCCs tankar om beslutet och den 16 juni var en artikel införd i Hallandsposten. 


NU TAR VI NYA TAG FÖR ATT REALISERA VÅR AMBITION MED EN EGEN SPELPLATS FÖR CRICKETEN I HALMSTAD!

SCF generalsekreterare Carolina Håkansson besökte Söndrums IP vid sitt besök i Halmstad.

Till vänster på bilden Rabid Mehmood och till höger John Sjölin.

foto: Peter Fjällman 

MÅTTUPPGIFTER FÖR CRICKET från Sveriges Kommuner & Landsting

Som privatperson kan du vara med och stödja HCC i våra strävanden att få en egen permanent cricketplan i Halmstad. Du får ditt namn publicerat här på hemsidan. Kostnaden per år är 300kr. 


Företag som vill stödja oss får sin logotyp publicerad på vår hemsida. 

Kostnaden per år 1000kr. 


Inbetalning sker till HCCs bankgiro 807-0922. Ange "HCC Cricketplan". 


Företag som betalar in kan skicka sin logotyp till: 

info@fjallmangolfdesign.com 


TACK FÖR DITT STÖD!